Drobečková navigace

ACC - DOSTAW s.r.o. > Sortiment > Odlučovač ropných látek a oleje

Odlučovač ropných látek a oleje

Odlučovače ropných látekOdlučovače ropných látek slouží k oddělení lehkých látek, zejména ropných látek (olej, benzín, nafta) ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch, jako např. parkovišť, silnic a dálnic.

Odlučovače oleje slouží k oddělení tuků a olejů rostlinného a živočišného charakteru z odpadní vody. Využívají se např. u restaurací a samozřejmě také v dalších potravinářských a průmyslových provozech.

Na poli odlučovačů ropných látek a tuků spolupracujeme s předními světovými společnostmi vyrábějící odlučovače. Jsou jimi společnosti MEA a ACO.

Instalace odlučovačů

Odlučovače ropných látek a olejů se instalují před vpouštění vod do kanalizací, následně do čistíren odpadních vod a vodních toků, jako čistící jednotka. Zabraňuje se tak kontaminaci vody nebezpečnými látkami.

MEA PR - plnoprůtokový odlučovač ropných látek s kalovou jímkou z tř. I. betonu

Provádí se ve 22 různých velikostech, které se liší rychlostí průtoku v litrech/sekundu a počtem a velikostí nádrží. Odlučovače dodáváme od rychlosti průtoku od 5l/s do 200l/s, ale u speciálních zakázek jsme schopni dodat i odlučovače s větším průtokem.

Kromě průtokových odlučovačů jsme schopni dodat také odlučovače s obtokem, kde dosahujeme rychlosti průtoku s využitím obtoku až 5x vyšší, než u odlučovačů s průtokem. Všechny námi prodávané výrobky jsou certifikované a jsou kontruovány v souladu s příslušnými normami.

MEA STO - odlučovač oleje (tuků) s kalovou jímkou z polyetylenu

Odlučovače olejů (tuků) dodáváme v 8 různých variantách, lišící se rychlostí průtoku v litrech/sekundu a velikosti jímek. V nabídce máme odlučovače s nejmenším průtokem 5l/s až po 20l/s. Odlučovače jsou dodávány formou celoplastových nádrží, které jsou vyráběny odstředivým litím a jsou připraveny k instalaci do země.

Všechny námi prodávané výrobky jsou certifikované a jsou konstruovány v souladu s příslušnými normami.

Další podrobnější informace Vám rádi sdělíme prostřednictvím našich kontaktů.

 

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KALKULACI